GODOT Detail View

https://godot.date/id/sVFef4EgGaNjnwhwj2Bda   Copy URI to clipboard  

Calendar Date Information

Attestations

HD069110:
Imp(erator) Caes(ar) divi Hadrian[i fil(ius) divi Traiani] / Parthic(i) nep(os) divi Ner[vae pronep(os)] / T(itus) Aelius Hadrianus Anto[ninus Aug(ustus) Pius] / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XX im[p(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae)] / [e]quitibus et peditibus q[ui militav(erunt) in alis II] / [qu]ae appellantur Claud[ia nova miscell(anea)] / [et G]allor(um) Flav(iana) et coh(ortibus) X V [Gallor(um) et Pann(oniorum)] / [et V] Hispan(orum) et I Mont(anorum) et [I Antioch(ensium) sag(ittaria)] / [et I Cr]etum sag(ittaria) et III Ca[mpest(ris)] / [et II Ga]llor(um) Maced(onica) et III [Britt(onum)] / [vet(erana) et I Lusi]t(anorum) [e]t I <P=D>annon(iorum)#<P>annon(iorum)#DANNON ve[terana et sunt] / [in Moesia s]uperior(e) sub C[urtio Iusto] / [leg(ato) quinqu]e et vigint(i) s[tipendiis] / [emeritis dim]issis hon[est(a) miss(ione) & // Imp(erator) Cae[s(ar) divi Hadriani fil(ius) divi Traiani] / Parth[ic(i) nep(os) divi Nervae pronep(os) T(itus) Aelius] / Hadrian[us Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ifex)] / max(imus) trib(unicia) [pot(estate) XX imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae)] / equit(ibus) et pedit(ibus) [qui militav(erunt) in alis II quae appellantur] / Claud(ia) nov(a) mis[cellanea et Gallor(um) Flav(iana) et coh(ortibus) X V Gallor(um) et Pann(oniorum)] / et <V=C>#<V>#C <H=L>i{p}sp(anorum)#<H>i{p}sp(anorum)#LIPSP et I Monta[n(orum) et I Antioch(ensium) sag(ittaria) et I Cretum sag(ittaria)] / et III Campest(ris) et II Ga[ll(orum) Maced(onica) et III Britt(onum) vet(erana)] / et I Lusit(anorum) et I <P=D>ann[on(iorum)#<P>ann[on(iorum)#DANN veterana et sunt in Moesia su]/per(iore) sub Curtio Iu[sto leg(ato) quinque et vigint(i) stipendiis emeritis dimissis] / [hone]st(a) miss(ione) qu[orum nomina subscripta sunt]
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD055907:
$] / civitat(em) Roman(am) qui eorum non hab[er(ent)] / dedit et conub(ium) cum uxorib(us) quas tun[c] / habui(ssent) cum est civit(as) i(i)s data aut cum i(i)s / quas postea duxis(sent) dumtaxat singulis / a(nte) d(iem) IV K(alendas) Oct(obres) / C(aio) Iulio Orfitiano C(aio) Caelio Secundo co(n)s(ulibus) / alae II Flaviae |(milliariae) p(iae) f(idelis) cui prae(e)s(t) / M(arcus) Ulpius Dignus Cibal(is) / ex gregale / Quinto Luci f(ilio) Afro / descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aerea / quae fixa est Romae (i)n muro pos(t) / templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam // [Imp(erator) Caesar divi Hadriani] f(ilius) divi Traiani Par(thici) / [nep(os) divi Nervae p]ronep(os) T(itus) Aelius Ha/[drianus Antoninus Aug(ustus)] Pius pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia) / [pot(estate) XX imp(erator) II co(n)s(ul)] IIII p(ater) p(atriae) / [equit(ibus) et pedit(ibus) qui mili]t(averunt) in alis IIII quae appel(lantur) / [II Flav(ia) |(milliaria) p(ia) f(idelis) et I Hispan(orum)] Aurian(a) et I Flav(ia) Ge(m)e(lliana) et / [I singularium c(ivium) R(omanorum) et coh(ortibus) XIII Fl]av(ia) Ca[n]athen(orum) |(milliaria) s(agittaria) / [I Breucor(um) c(ivium) R(omanorum) et I Raetor(um) e]t II Raetor(um) et II Aqui/[tanor(um) et III Bracaraug(ustanorum) et III] Thrac(um) veter(ana) et / [III Thrac(um) c(ivium) R(omanorum) et III Britannor(um) et] IV Gallor(um) et V Brac/[araug(ustanorum) et VI Lusitanor(um) et IX Ba]tav(o)r(um) |(milliaria) et sunt in / [Raetia sub Vario Clemente proc(uratore) qui]ni(s) et (vi)c(enis) st(i)pend(iis) / [emeritis dimissis honesta] m(i)ss(io)n(e) qu(o)r(um) no/[mina subscripta sunt &
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD055879:
$] / [tu]nc habuissent c[um est civitas i(i)s data] / aut cum i(i)s quas postea d[uxissent dumtaxat] / singulis / a(nte) d(iem) VIIII K(alendas) [Mai(as)] / L(ucio) Roscio Aelian[o] / Cn(aeo) [Pap]irio Aelia[no co(n)s(ulibus)] / [coh(ortis) II Matti]acor(um) [cui praeest & // [Imp(erator) Caes(ar) divi Hadri]ani f(ilius) di[vi Traiani Parth(ici) n(epos) divi Nerv]ae pron(epos) [T(itus) Aelius Hadrianus Anto]ninus A[ug(ustus) Pius p(ontifex) m(aximus) trib(unicia) pot(estate) XX i]mp(erator) II co(n)s(ul) [IIII p(ater) p(atriae) ped(itibus) et eq(uitibus) qui mil(itaverunt) in coh(ortibus)] III I Ael(i)a A[thoitar(um) et II Lucens(ium) et II Ma]ttiacor(um) et sun[t in Thracia sub ---] leg(ato) XXV st(ipendiis) em[er(itis) &
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD055874:
$] / postea duxiss(ent) dumtaxa[t singulis] / a(nte) d(iem) VIIII [K(alendas) Mai(as)] / L(ucio) Roscio Aeliano Cn(aeo) Papir[io Aeliano co(n)s(ulibus)] / coh(ortis) I Antioch(ensium) sag(ittariorum) cu[i prae(e)st] / L(ucius) Caelius Sa[---] / ex pedit[e] / Antipatro Her[---] / descript(um) et recogn[it(um) ex tabula aerea] / quae fixa est Rom[ae in muro post] / [t]empl(um) divi Aug(usti) [ad Minervam] // [Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani] f(ilius) divi Tr[aiani n(epos)] / [divi Nervae p]ron(epos) T(itus) Aelius / [Hadrianus Antonin]us Aug(ustus) Pius p(ontifex) m(aximus) / [trib(unicia) pot(estate) XX imp(erator) II] / co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / [eq(uitibus) et ped(itibus) q(ui) mil(itant) in al(is) II q(uae) a(ppellantur) Cla]ud(ia) nova miscell(anea) / [et Gall(orum) Flaviana et coh(ortibus) X V Gall(orum)] Pann(oniorum) et V Hisp(anorum) / [et I Mont(anorum) et I Antioch(ensium) sag(ittariorum) et] I Cret(um) sag(ittariorum) et III camp(estris) / [et II Gall(orum) Maced(onica)? et III Br]itt(onum) vet(eranorum) et I Lusit(anorum) / [et I Pann(oniorum) vet(eranorum) et sunt in Moe]sia (s)uper(iore) s[ub] / [Curtio Iusto leg(ato) XXV stip(endiis) emer(itis)] dim(issis) hon(esta) [miss(ione)] / [&
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD044018:
Imp(erator) Caesar T(itus) Ael(ius) Hadri/anus Antoninus Aug(ustus) Pi/us p(ontifex) m(aximus) trib(unicia) pot(estate) XX imp(erator) II co(n)s(ul) / IIII p(ater) p(atriae) amphitheatrum vetus/tate dilapsum denuo fe/cit curante Tib(erio) Cl(audio) Quinti/liano proc(uratore) suo
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD030817:
[Imp(eratore) C]aes(are) T(ito) Aelio Hadria[no] Ant[onino] / [Aug(usto) Pio] pont(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(estate) XX imp(eratore) II co(n)s(ule) III[I p(atre) p(atriae)] / [---]ae theatri pecunia pub[lica ---] / [---] marmoribu[s ---]
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD023619:
[Imp(eratori) Caes(ari) T(ito) Aelio H]adriano Antonino Aug(usto) Pio pon/[tifici maximo tribu]nic(ia) potestat(e) XX imp(eratori) iterum co(n)[s(uli)] / [IIII p(atri) p(atriae) curante T(ito) Vitrasio P]o[l]lione leg(ato) pr(o) pr(aetore) Aug(usti) civitas Callat(ianorum) // [Αὐτοκράτορι Καίσαρι] Τίτῳ Αἰλίῳ Ἁδριανῷ Ἀντωνείνῳ Σεβ(αστῷ) / [Εὐσεβεῖ, ἀρχιερεῖ μεγίστῳ, δη]μαρχικῆς ἐξουσίας τὸ κ αὐτοκρ[ά]/[τορι τὸ δεύτερον, ὑπάτῳ] τὸ δ, π(ατρὶ) π(ατρίδος), προνοήσαντος [Τίτου Οὐι]/[τρασίου Πω]λλίωνος, [πρεσβευτοῦ καὶ ἀντιστρατήγου, ἡ πόλις] / [ἡ Καλλατιανῶν]
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 972:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII S C
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 971:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII S C
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 970:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII S C
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 969:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII S C
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 968:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII S C
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 967:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII S C
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 966:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII S C
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 965:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII S C
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 964b:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII S C
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 964a:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII S C
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 963:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII S C
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 962:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII S C
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 960:
ANTONINVS AVG PIVS P P // IMP TR POT XX COS IIII S C
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 266C (quinarius aureus):
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 266C (denarius):
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 266B:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 266A:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 265:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 264:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 263:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 262:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 261:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 260:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 259:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

RIC III Antoninus Pius 258:
ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II // TR POT XX COS IIII
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)