GODOT Detail View

https://godot.date/id/jYzj9AjfLuYk2CDzkP8oW9   Copy URI to clipboard  

Calendar Date Information

Attestations

HD055964:
[Imp(erator) Caes(ar) divi Nerv]ae f(ilius) Nerva Tra[ianus ---] / [--- p]ontif(ex) max(imus) tr[ibunic(ia) potestat(e) ---] co(n)s(ul) VI [---] / [--- qui m]ilitaveru[nt ---] / [--- qua]e appel[lantur ---] / [al]ae F[ronton(ianae) ---] / L(ucius) Calpu[rnius Honoratus] / e[x gregale] / Advesioni M[atici f(ilio) Eravisco] / et Suttae Touc[onis fil(iae) uxori eius Erav(iscae)] / descriptum et [recognitum ex tabula aenea] / quae fixa est R[omae in muro post tem]/plum divi [Aug(usti) ad Minervam] // [Imp(erator) Caes(ar) divi Nervae f(ilius) Nerva] Trai(anus) Opt(imus) / [Aug(ustus) --- potest]at(e) XVIII / [---] p(ater) p(atriae) / [--- cohortibus] sex quae ap(pellantur) / [--- I Al]p(inorum) et I L[us(itanorum)] / [& // $ et sunt in] Pa[nnonia inf(eriore) ---] / ala F[lavia Aug(usta) Brit(annica) |(milliaria) c(ivium) R(omanorum) ---] / et vic(enis) p[lu(ribusve) sti(pendiis) ---] / [& // [--- au]t si q(ui) cae[lib(es) e]ss(ent) cum i(i)s [quas] / post(ea) dux[i]ss(ent) dumt[ax(at) s]ing(uli) singula[s] / K(alendis) Sep[t(embribus)] / L(ucio) Lolliano [Avi]to / L(ucio) Messio Rustico co(n)s(ulibus) / alae Fronton(ianae) cui pr[ae]fuit / L(ucius) [C]alpurnius Honoratus / [e]x gregale / [Adv]esioni Matici f(ilio) Erav(isco) / [et Sutt]ae Touconis fil(iae) ux(ori) eius Erav(iscae) / des(criptum) et rec(ognitum) ex tab(ula) aen(ea) quae fixa est Romae // Ti(beri) Claudi Iusti / M(arci) Maeci Eupator[is] / [L(uci) P]ulli Verecundi / [Q(uinti)] Apidi Thalli / C(ai) Iuli Parati / Ti(beri) Iuli Urbani / [P(ubli)] Ca[uli Vitalis]
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD055887:
$ D]acic(us) pon[tif(ex) maxim(us)] / tribunic(ia) potest(ate) XVIII imp(erator) VII co(n)s(ul) VI p(ater) p(atriae) / peditibus et equitibus qui militaverunt / in cohortibus duabus quae appellantur / II Bracaraugustanor(um) et IIII Gallor(um) et / sunt in Thracia sub Statilio Maximo qui/nis et vicenis pluribusve stipendi(i)s eme/ritis dimissis honesta missione per / Iuventium Celsum quorum nomina / subscripta sunt ipsis liberis posteris/que eorum civitatem dedit et conubium / cum uxoribus quas tunc habuissent cum / est civitas iis data aut siqui caelibes es/sent cum iis quas postea duxissent dum/taxat singuli singulas a(nte) d(iem) XIIII K(alendas) Aug(ustas) / C(aio) Clodio Nummo / L(ucio) Caesennio Sospite co(n)s(ulibus) / coh(ortis) IIII Gallor(um) cui prae(e)st / C(aius) Vindilicius C(ai) f(ilius) Pub(lilia) Fontanus / ex equite / C(aio) Iulio C(ai) f(ilio) Valente Trall(i) / et Iulio C(ai) f(ilio) eius et Valentinae fil(iae) eius / et Gaiae fil(iae) eius / descriptum et recogn[itu]m ex tabula / aenea quae fixa est [Ro]mae in muro / post templ(um) divi Aug(usti) [a]d Minervam // [Im]p(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Traianus / [Op]timus Aug(ustus) Germ(anicus) Dacic(us) pontif(ex) maxim(us) tri/[bunic(ia)] potest(ate) [X]VII imp(erator) VI co(n)s(ul) VI p(ater) p(atriae) / [pedi]tibus et equitibus qui militaverunt in / [co]hortibus duabus quae appellantur II / [Br]acaraugustanor(um) et IIII Gallor(um) et sunt / [in] Thracia sub Statilio Maximo qui/[ni]s et vicenis pluribusve stipendi(i)s e/[m]eritis dimissis honesta missione / [p]er Iuventium Celsum quorum nomi/[n]a subscripta sunt ipsis liberis poste/[ri]sq(ue) eorum civitatem dedit et conubiu/[m cu]m uxoribus quas tunc hab[u]issent / [cu]m est civitas iis data aut [siqu]i caeli[bes] // Essent cum iis qu[as] postea [d]uxi[ssent] / dumtaxat singuli singulas / a(nte) d(iem) XIIII K(alendas) Aug(ustas) / C(aio) Clodio Nummo / L(ucio) Caesennio Sospite [co(n)s(ulibus)] / coh(ortis) IIII Gallor(um) cui praeest / C(aius) Vindilius(!) C(ai) f(ilius) Pub(lilia) Fontanus / ex equite / C(aio) Iulio C(ai) f(ilio) Valenti Tralli / et Iulio f(ilio) eius et Valentinae fil(iae) eiu[s] / et Gaiae fil(iae) eius // Ti(beri) Iuli Urbani / P(ubli) Cauli Vitalis / L(uci) Pulli Verecundi / C(ai) Vettieni Hermetis / P(ubli) Atini Trophi[mi] / A(uli) Cascelli Procul[i] / L(uci) Pulli An[thi?]
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD037049:
Imp(erator) Caesar divi Nerva[e f(ilius)] / Nerva Traianus optumus [Aug(ustus)] / Germ(anicus) Dac(icus) ponti<f=S>(ex)#ponti<f>(ex)#PONTIS max(imus) tr[ib(unicia)] / potest(ate) XVIII imp(erator) VII co(n)s(ul) V[I] / p(ater) p(atriae) vetust[ate &
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD009233:
[Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Traianus] / [Aug(ustus) Germ(anicus) Dacicus pontif(ex) maxim(us) tribunic(ia)] / [postestate XVIII imp(erator) VI co(n)s(ul) VI p(ater) p(atriae)] / [equitibus et peditibus qui militaverunt in] / [alis quinque et cohortibus duabus quae] / [appellantur I Cannenefatium et I Thracum] / [veterana et I Aravacorum et I Hispanorum] / [et I Bosboranorum et I Batavorum miliaria] / [c(ivium) R(omanorum) p(ia) f(idelis) et V Callaecorum Lucensium c(ivium) R(omanorum) quae] / [sunt in Pannonia superiore sub L(ucio) Minicio Na]/[tale q]ui[nis et vicen]is pl[uribusv]e stipen/[dii]s emeri[tis dimi]ssis honesta missione / [q]uorum nom[ina su]bscripta sunt ipsis li/beris poster[isqu]e eorum civitatem de/dit et conubium [cu]m uxoribus quas tunc / habuissent cum [e]st civitas iis data aut / si qui caelibes e[sse]nt cum iis quas postea / duxissent dum[tax]at singuli singulas / a(nte) d(iem) XVII [K(alendas)] Ian(uarias) / Cn(aeo) Cornelio [Ur]bico / T(ito) Sempronio [Rufo] co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Batavor(um) mil[iariae] c(ivium) R(omanorum) p(iae) f(idelis) cui prae(e)st / Tullius Secundus / ex ped(ite) / M(arco) Ulpio Peronis [f(ilio) F]rontoni Batav(o) / et Mattuae Silvani [fi]l(iae) uxori eius Batav(ae) / et Vagatrae fil(iae) eius et Sureiae fil(iae) eius / et Satae fil(iae) eius / desc[ri]ptum et recognitum ex tabula aenea / quae fixa est Romae // [Imp(erator) Caesar divi] Nervae f(ilius) Nerva Traianus / [Aug(ustus) Germ(anicus) Dacicus] pontif(ex) maxim(us) tribunic(ia) potes/[tate XVIII i]mp(erator) VI co(n)s(ul) VI p(ater) p(atriae) / [equitibus et pediti]bus qui militaverunt in alis / [--- et cohortib]us duabus quae appel(lantur) / [---] vet[era]na et I Aravacor(um) / [et --- et] I Bosbor[anor(um) et] I Batavor(um) / [mil(iaria) c(ivium) R(omanorum) p(ia) f(idelis) et V] Callaecor(um) Lu[cens(ium) c(ivium)] R(omanorum) quae / [sunt in Pan]nonia superior[e] sub L(ucio) Mini/[cio Natale qu]inis et vicenis pluribusve / [stipendiis em]eritis dimissis honesta / [missione q]uorum nomina subscripta / [sunt ipsis li]beris posterisque eorum ci/[vitatem ded]it et conubium cum uxoribu[s] // [quas tunc h]abuissent cum est civitas / [iis data aut] si qui caelibes essent cum iis / [quas poste]a duxissent dumtaxat singuli / [singulas] a(nte) d(iem) XVII K(alendas) Ian(uarias) / [Cn(aeo) Cornelio] Urbico / [T(ito) Sempronio] Rufo co(n)s(ulibus) / [coh(ortis) I Batavor(um)] |(miliariae) c(ivium) R(omanorum) p(iae) f(idelis) cui p[rae(e)st] / [Tullius] Se[cundus] / [ex p]edite / [M(arco) Ulpio Per]onis f(ilio) Frontonis(!) Batav(o) / [et Mattuae Sil]vani fil(iae) uxori eius Batav(ae) / [et Vagatrae] fil(iae) eius et Sureiae fil(iae) eius / [et Satae] fil(iae) eius / [descriptum et r]ecognitum ex tabula aenea / [quae fixa est Ro]mae // [Ti(beri) Iuli] Urbani / [L(uci) Pulli] Verecundi / [P(ubli) Atini] Amerimni / [---] Hermeti[s] / [--- T]rophimi / [Q(uinti) Apidi] Thalli / [C(ai) Iuli] Parati
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD000678:
$]RON[---] / [--- e]t I Alpinor(um) et [I Lusitanor(um) et II Aug(usta) Nervia Pacen]/[si]s M(miliaria) Britton(um) et I[II Lusitanor(um) et sunt in Panno]/[nia] inferiore sub [P(ublio) Afranio Flaviano item ala] / [I Fl]avia Aug(usta) Brit[annic(a) M(miliaria) c(ivium) R(omanorum) missa in expedi]/[tionem q]uinis et vicen[is pluribusve stipendis] / [emeritis] dimissis ho[nesta missione & // [Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Traianus Optimus Aug(ustus) Germ(anicus)] / [Dacic(us) pontif(ex) max(imus) tribunic(ia) potestat(e) XVIII imp(erator) VII] co(n)s(ul) V[I p(ater) p(atriae)] / [equit(ibus) et p]ed(itibus) qui m[ilitaverunt in alis duabus et cohortibus sex quae appellantur I] / [Flavia Gaetulor(um)] et Fron(toniana) et [I Alpinor(um) et I Montanor(um) &
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)