GODOT Detail View

https://godot.date/id/jWMWYDZ46cmugyaZafvoW7   Copy URI to clipboard  

Calendar Date Information

Attestations

BGU 7 1602a, l. 1:
κ[β] (ἔτους) Ἁδριανοῦ τοῦ κυρίο[υ]
     Contributor: Trismegistos (Depauw/Verreth) (last update: 2019-03-29)

Attested Dates in this Period

Phaophi 9 (BGU 2 394, l. 1-3)
ἔτους δ[ευτ]έ[ρο]υ καὶ εἰκο[σ]τοῦ Αὐτοκράτορος Καίσαρος [Τραιανο]ῦ Ἁδρια[ν]οῦ Σεβαστοῦ Φαῶ-φι θ

Mecheir (BGU 3 805, l. 3-4)
τῷ δευτέρῳ καὶ εἰκο[στῷ] [ἔ]τει θεοῦ [Ἁ]δριανοῦ Μεχείρ

Hathyr 1 (BGU 2 465 2, l. 18-20)
(ἔτους) δευτέρου καὶ εἰκοστοῦ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ Ἁθὺρ α

Hathyr 1 (BGU 2 465 1, l. 17-19)
(ἔτους) δευ[τ]έρου κ[αὶ] [ε]ἰκοστοῦ Αὐτοκράτορος [Κα]ίσαρος Τραια[νοῦ] [Ἁδρ]ιανοῦ Σεβαστοῦ Ἁθὺρ α