GODOT Detail View

https://godot.date/id/L8ubesv6qh7Czha5cvbzL   Copy URI to clipboard  

Calendar Date Information

Attestations

HD063794:
Tito Sennio Sollemni Sollemnini filio IIviro sine sorte quater auguri omnibus honoribus muneribusque VII functo flamen perpetuus in sua civitate eodemque tempore sacerdos Romae et Augusti ad aram omne genus spectaculorum edidit fuerunt gladiatorum certamina numero XXXII ex quibus per quadriduum numero VIII sine missione ediderunt balneum quod popularibus coloniae suae profuturum Sollemninus ---ribus fundamentis institutis reliquerat consummavit item legavit fructum unde in perpetuum instauraretur is Sollemnis amicus Tiberi Claudi Paulini legati Augusti pro praetore provinciae Lugdunensis et cliens fuit cui postea legato Augusti pro praetore in Britannia ad legionem sextam adsedit <q=C>uique#<q>uique#CUIQUE ei salarium militiae in auro aliaque munera longe pluris missit fuit cliens probatissimus Aedini Iuliani legati Augusti provinciae Lugdunensis qui postea praefectus praetorio fuit sicut epistula quae ad latus scripta est declaratur adsedit etiam in provincia Numidia Lambense Marco Valerio Floro tribuno militum legionis III Augustae iudici arcae ferrariarum tres provinciae Galliae primo umquam in sua civitate posuerunt locum ordo civitatis Viducassium liberae dedit posita XVII Kalendas Ianuarias Pio et Proculo consulibus Exemplum epistulae Claudi Paulini legati Augusti pro praetore provinciae Britanniae ad Sennium Sollemnem a Tampio licet plura merenti tibi haec a me pauca tamen quoniam honoris causa offeruntur velim accipias libenter chlamidem Canusinam dalmaticam Laodiciam fibulam auream cum gemmis rachanas duas tossiam Britannicam pellem vituli marini semestris autem epistulam ubi prope diem vacare coeperit mittam cuius militiae salarium id est HS XXVmilia nummum in auro suscipe dis faventibus et maiestate sancta Imperatoris deinceps pro meritis adfectionis magis digna consecuturus concorditer Exemplum epistulae Aedini Iuliani praefecti praetorio ad Badium Comnianum procuratorem et vice praesidis agentem Aedinius Iulianus Badio Comniano salutem in provincia Lugdunens{s}i quinque fascalis cum agerem plerosque bonos viros perspexi inter quos Sollemnem istum oriundum ex civitate Viducassium sacerdotem quem propter sectam gravitatem et honestos mores amare coepi his accedit quod cum Claudio Paulino decessori meo in concilio Galliarum instinctu quorundam qui ab eo propter merita sua laesi videbantur quasi ex consensu provinciarum accus{s}ationem instituere temptarent Sollemnis iste meus proposito eorum restitit provocatione scilicet interposita quod patria eius cum inter ceteros legatum eum creasset nihil de actione mandassent immo contra laudassent qua ratione effectum est ut omnes ab accusatione desisterent quem magis magisque amare et comprobare coepi is certus honoris mei erga se ad videndum me in urbem venit atque proficiscens petit ut eum tibi commendarem recte itaque feceris si desiderio illius adnueris et reliqua
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD044445:
Bona Fortuna Fulvio Pio et Pontio Proculo consulibus XVII Kalendis Ianuariis descriptum et recognitum factum ex libro libellorum rescriptorum a domino nostro Imperatore Caesare Marco Antonio Gordiano Pio Felice Augusto et propositorum Romae in portico thermarum Traianarum in verba infra scripta sunt datum per Aurelium Purrum militem cohortis X piae fidelis Gordianae centuriae Proculi convicanum et conpossessorem Αὐτοκράτορι Καίσαρι Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ Εὐσεβεῖ Εὐτυχεῖ Σεβαστῷ δέησις παρὰ κωμητῶν Σκαπτοπαρηνων τῶν καὶ Γρησειτων· ἐν τοῖς εὐτυχεστάτοις καὶ αἰωνίοις σοῦ καιροῖς κατοικεῖσθαι καὶ βελτιοῦσθαι τὰς κώμας ἤπερ ἀναστάτους γίγνεσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας πολλάκις ἀντέγραψας· ἔστιν γε καὶ ἐπὶ τῇ τῶν ἀνθρώπων σωτηρίᾳ τὸ τοιοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ ἱερωτάτου σοῦ ταμείου ὠφελείᾳ· ὅπερ καὶ αὐτοὶ ἔννομον ἱκεσίαν τῇ θειότητί σου προσκομίζομεν εὐχόμενοι ἱλέως ἐπινεῦσαι ἡμεῖν δεομένοις τὸν τρόπον τοῦτον. οἰκοῦμεν καὶ κεκτήμεθα ἐν τῇ προγεγραμμένῃ κώμῃ οὔσῃ εὐεπεράστῳ διὰ τὸ ἔχειν ὑδάτων θερμῶν χρῆσιν καὶ κεῖσθαι μέσον δύο στρατοπέδων τῶν ὄντων ἐν τῇ σῇ Θρᾴκῃ· καὶ ἐφ’ οὗ μὲν τὸ πάλλαι οἱ κατοικοῦντες ἀόχλητοι καὶ ἀδειάσειστοι ἔμενον, ἀνενδεως τούς τε φόρους καὶ τὰ λοιπὰ ἐπιτάγματα συνετέλουν· ἐπεὶ δὲ κατὰ καιροὺς εἰς ὕβριν προχωρεῖν τινες καὶ βιάζεσθαι ἤρξαντο, τηνικαῦτα ἐλαττοῦσθαι καὶ ἡ κώμη ἤρξατο. ἀπό γε μειλίων δύο τῆς κώμης ἡμῶν πανηγύρεως ἐπιτελουμένης διαβοήτου οἱ ἐκεῖσε τῆς πανηγύρεως εἵνεκεν ἐπιδημοῦντες ἡμέραις πεντεκαίδεκα ἐν τῷ τόπῳ τῆς πανηγύρεως οὐ καταμένουσιν, ἀλλ’ ἀπολιμπάνοντες ἐπέρχονται εἰς τὴν ἡμετέραν κώμην καὶ ἀναγκάζουσιν ἡμᾶς ξενίας αὐτοῖς παρέχειν καὶ ἕτερα πλεῖστα εἰς ἀνάλημψιν αὐτῶν ἄνευ ἀργυρίου χορηγεῖν· πρὸς δὲ τούτοις καὶ στρατιῶται ἀλλαχοῦ πεμπόμενοι καταλιμπάνοντες τὰς ἰδίας ὁδοὺς πρὸς ἡμᾶς παραγείνονται καὶ ὁμοίως κατεπείγουσιν παρέχειν αὐτοῖς τὰς ξενίας καὶ τὰ ἐπιτήδια μηδεμίαν τιμὴν καταβαλόντες· ἐπιδημοῦσι δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διὰ τὴν τῶν ὑδάτων χρῆσιν οἵ τε ἡγούμενοι τῆς ἐπαρχίας, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπίτροποί σου· καὶ τὰς μὲν ἐξουσίας εὐξενώτατα δεχόμεθα κατὰ τὸ ἀναγκαῖον, τοὺς δὲ λοιποὺς ὑποφέρειν μὴ δυνάμενοι ἐνετύχομεν πλειστάκις τοῖς ἡγεμόσι τῆς Θρᾴκης, οἵτινες ἀκολούθως ταῖς θείαις ἐντολαῖς ἐκέλευσαν ἀοχλήτους ἡμᾶς εἶναι· ἐδηλώσαμεν γὰρ μηκέτι ἡμᾶς δύνασθαι ὑπομένειν, ἀλλὰ καὶ νοῦν ἔχειν συνλείπειν καὶ τοὺς πατρῴους θεμελίους διὰ τὴν τῶν ἐπερχομένων ἡμεῖν βίαν· καὶ γὰρ ὡς ἀληθῶς ἀπὸ πολλῶν οἰκοδεσποτῶν εἰς ἐλαχίστους κατεληλύθαμεν· καὶ χρόνῳ μέν τινι ἴσχυσεν τὰ προστάγματα τῶν ἡγουμένων καὶ οὐδεὶς ἡμεῖν ἐνόχλησεν οὔτε ξενίας αἰτήματι οὔτε παροχῆς ἐπιτηδείων, προϊόντων δὲ τῶν χρόνων πάλιν ἐτόλμησαν ἐπιφύεσθαι ἡμεῖν πλεῖστοι ὅσοι τῆς ἰδιωτίας ἡμῶν καταφρονοῦντες. ἐπεὶ οὖν οὐκέτι δυνάμεθα φέρειν τὰ βάρη καὶ ὡς ἀληθῶς κινδυνεύομεν ὅπερ οἱ λοιποὶ τόδε καὶ ἡμεῖς προλιπεῖν τοὺς προγονικοὺς θεμελίους, τούτου χάριν δεόμεθά σου, ἀνίκητε Σεβαστέ, ὅπως διὰ θείας σου ἀντιγραφῆς κελεύσῃς ἕκαστον τὴν ἰδίαν πορεύεσθαι ὁδὸν καὶ μὴ ἀπολιμπάνοντας αὐτοὺς τὰς ἄλλας κώμας ἐφ’ ἡμᾶς ἔρχεσθαι μήτε καταναγκάζειν ἡμᾶς χορηγεῖν αὐτοῖς προῖκα τὰ ἐπιτήδεια, ἀλλὰ μηδὲ ξενίαν αὐτοῖς παρέχειν, οἷς μή ἐστιν ἀνάγκη, ὅτι γὰρ οἱ ἡγούμενοι πλεονάκις ἐκέλευσαν μὴ ἄλλοις παρέχεσθαι ξενίαν εἰ μὴ τοῖς ὑπὸ τῶν ἡγουμένων καὶ ἐπιτρόπων ἐκπεμπομένοις εἰς ὑπηρεσίαν, ἐάν τε βαρούμεθα, φευξόμεθα ἀπὸ τῶν οἰκείων καὶ μεγίστην ζημίαν τὸ ταμεῖον περιβληθήσεται ἵνα ἐλεηθέντες διὰ τὴν θείαν σου πρόνοιαν καὶ μείναντες ἐν τοῖς ἰδίοις τούς τε ἱεροὺς φόρους καὶ τὰ λοιπὰ τελέσματα παρέχειν δυνησόμεθα· συμβήσεται δὲ τοῦτο ἡμεῖν ἐν τοῖς εὐτυχεστάτοις σοῦ καιροῖς, ἐὰν κελεύσῃς τὰ θεῖά σου γράμματα ἐν στήλῃ ἀναγραφέντα δημοσίᾳ προφανεῖσθαι, ἵνα τούτου τυχόντες τῇ Τύχῃ σοῦ χάριν ὁμολογεῖν δυνησόμεθα, ὡς καὶ νῦν καθοριώμενοί σου ποιοῦμεν. Adlegent Πύρρος ὁ πραιτωριανὸς ἀπὸ θείας φιλανθρωπίας ἐπὶ τὴν ἔντευξιν ταύτην ἐλήλυθεν· καὶ δοκεῖ δέ μοι θεῶν τις προνοήσασθαι τῆς παρούσης ἀξιώσεως· τὸ γὰρ τὸν θειότατον Αὐτοκράτορα περὶ τούτων πέμψαι τὴν ἰδίαν γνῶσιν ἐπὶ σὲ ἔτι δὲ ἤδη φθάσαντα περὶ τούτων καὶ προγράμμασιν καὶ διατάγμασιν δεδωκέναι, τοῦτο ἐμοὶ δοκεῖ τῆς ἀγαθῆς τύχης ἔργον εἶναι. ἦν δὲ ἡ ἀξίωσις· ἡ κώμη ἡ τοῦ βοηθουμένου στρατιώτου ἐστὶν ἐν τῷ καλλίστῳ τῆς πολιτείας τῆς ἡμετέρας τῶν Παυταλιωτῶν πόλεως κειμένη, καλῶς μὲν τῶν ὀρῶν καὶ τῶν πεδίων ἔχουσα, πρὸς δὲ τούτοις καὶ θερμῶν ὑδάτων λουτρὰ οὐ μόνον πρὸς τρυφήν, ἀλλὰ καὶ ὑγείαν καὶ θεραπείαν σωμάτων ἐπιτηδειότατα, πλησίον δὲ καὶ πανήγυρις πολλάκις μὲν ἐν τῷ ἔτει συναγομένη, περὶ δὲ καλάνδας Ὀκτωμβρίας καὶ εἰς πεντεκαίδεκα ἡμερῶν ἀτελὴς συμβέβηκεν τοίνυν τὰ δοκοῦντα τῆς κώμης ταύτης πλεονεκτήματα τῷ χρόνῳ περιεληλυθέναι αὐτῆς εἰς ἐλαττώματα· διὰ γὰρ τὰς προειρημένας ταύτας προφάσεις πολλοὶ πολλάκις στρατιῶται ἐνεπιδημοῦντες ταῖς τε ἐπιξενώσεσιν καὶ ταῖς βαρήσεσιν ἐνοχλοῦσιν τὴν κώμην· καὶ διὰ ταύτας αἰτίας πρότερον αὐτὴν καὶ πλουσιοτέραν καὶ πολυάνθρωπον μᾶλλον οὖσαν νῦν εἰς ἐσχάτην ἀπορίαν ἐληλυθέναι. περὶ τούτων ἐδεήθησαν πολλάκις καὶ τῶν ἡγεμόνων, ἀλλὰ καὶ μέχρις τινῶν ἴσχυσεν αὐτῶν τὰ προστάγματα, μετὰ δὲ ταῦτα κατωλιγωρήθη διὰ τὴν συνήθειαν τῆς τοιαύτης ἐνοχλήσεως· διὰ τοῦτο ἀναγκαίως κατέφυγον ἐπὶ τὸν Σεβαστόν Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus Pius Felix Augustus vikanis per Pyrrum militem conpossessorem id genus quaerellae praecibus intentum an ve---at iustitia praesidis potius super his quae adlegabuntur instructa discingere quam rescripto principali certam formam reportare debeas rescripsi recognovi signa VII
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD025459:
$ ---io Corneli--- --- Cnaeo Domitio Corneliano IIII --- Pontio Pontiano consulibus --- Corneliano Publio Tettio Maximo IIviro IIiterum quinquennali
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD071792:
Iovi Optimo Maximo Nundinario pro salute Imperatoris Gordiani Augusti Gaius D--- Quirina Victorinus decurio coloniae Sisciae IIviralis eques Romanus sacerdos provinciae Pannoniae superioris et Gaius D--- Victorinianus filius decurio coloniae Sisciae eques Romanus et Lucilia Lucilla coniux sacerdotalis Pio et Proculo consulibus
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD068356:
$ Pio et Proculo consulibus
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD068355:
$ --- Pio et Proculo consulibus
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD067966:
$ ---H--- O---IV---- ------ ------ ---PI---S------- Iovi Optimo Maximo Iunoni Reginae sacrum Septimius Iulianus miles pequarius legionis II adiutricis piae fidelis et Aelius Hilarus pro salute sua et suorum votum solverunt libentes merito Pio et Proculo consulibus
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD057568:
Victoriae Augustae sacrum Flavius Tacitus summus curator alae Augustae - Aelius Martius summus curator cohortis I Aeliae Brittonum pro se suisque omnibus votum solverunt laeti libentes merito Kalendis Februariis Pio et Pontiano consulibus
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD057419:
$ beneficiarius consularis legionis II Italicae piae fidelis Augusti nostri ut vovit dedicavit Pio et Pontiano consulibus VIIII Kalendas Iulias
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD043341:
Pro salute domini nostri Marci Antoni Gordiani Pii Felicis Augusti pontificis maximi tribuniciae potestatis patris patriae - MV--- per ---ISCC--- IIvirum et Marcum Ulpium Antoninum et Caium Iulium Messium aediles et Iulii Marcus et Marcus f--- et Scribonios Respectum et Gaium Pio et Proculo consulibus
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD039025:
Aurelius Apollinaris duplarius legionis II adiutricis piae fidelis pro salute sua et conmanipulorum votum solvit libens merito Pio et Proculo consulibus
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD028088:
Ex iussu Matris Deum pro salute imperii tauribolium fecit Publicius Valerius Fortunatus thalamas suscepit crionis Porcia Bassemia sacerdote Aurelio Stephano dedicata VIII Kalendas Apriles Pio et Proculo consulibus
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD024931:
Iovi Optimo Maximo et Iunoni Reginae cives Romani et Lai consistentes vico Secundini posuerunt pro salute Imperatoris Marci Antoni Gordianus cura agentibus maggistris Bonoso Bonunis et Iusto Iustini Pio et Proculo consulibus
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD019997:
In honorem domus divinae --- Annusonius Constitutus --- --- Divitiensium Gordianorum --- referens Pio et Pontiano consulibus ob immunitatem munerum omnium publicorum donatam sibi post regressum suum a vikanis --- ---VGII--- ---SS&
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD004522:
Iovi Optimo Maximo et Iunoni Reginae et Genio loci --- Saturninus civis Trever miles legionis XXII Primigeniae piae fidelis beneficiarius consularis votum solvit libens laetus merito Pio et Proculo consulibus
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)

HD004512:
$ receptus ex captivitate barbarorum Pio et Proculo consulibus ex voto
     Contributor: grieshaber (last update: 2018-12-28)