GODOT Detail View

https://godot.date/id/Hg5R7MDzDEpJbnNJmrdoQm   Copy URI to clipboard  

Calendar Date Information

Attestations

None

Attested Dates in this Period

Thoth 13 (BGU 7 1657, l. 31-32)
(ἔτους) ια Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀ̣λ̣ε̣ξάνδρου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Θῶθ ιγ

Mecheir [ ] (BGU 15 2509 1, l. 1-4)
[ἔτ]ους ια Μάρκ̣ο̣(υ) Α̣ὐ̣[ρηλίου] [Σε]ουήρου Ἀλεξ[άνδρου] [Εὐ]σεβοῦς Εὐτ[υχοῦς] [Σ]ε̣βαστοῦ , Με[χεὶρ]