GODOT Detail View

https://godot.date/id/9esLJj5P7brMBFqHFJbGSZ   Copy URI to clipboard  

Calendar Date Information

Attestations

BGU 2 554, l. 12-14:
(ἔτους) ι Αὐτοκράτορος Καίσαρος [Πουπλίου] [Λι]κιννίου Γαλλιηνοῦ Γερμ[ανικοῦ] [μεγίστου] [Εὐ]σεβοῦς Εὐτυ[χ]οῦς Σεβαστ[οῦ]
     Contributor: Trismegistos (Depauw/Verreth) (last update: 2019-03-29)

BGU 2 553 4, l. 15-18:
(ἔτους) [ι] Αὐτοκράτορος Καίσαρος Πουπλίου Λι[κινν]ίου Γαλλιηνο[ῦ] Γερμανι[κο]ῦ Μ[εγίστου] [Εὐσ]εβοῦς Ε[ὐτυ]χοῦς [Σεβαστ]οῦ
     Contributor: Trismegistos (Depauw/Verreth) (last update: 2019-03-29)