GODOT Detail View

https://godot.date/id/8jWg6TgaJEemn6Fe46hF8U   Copy URI to clipboard  

Calendar Date Information

Attestations

None

Attested Dates in this Period

[ ] 29 (BGU 4 1168, l. 20)
(ἔτους) κ Καίσαρος κθ̣

Pharmouthi 16 (BGU 4 1135, l. 19)
[(ἔτους)] [κ] [Καίσαρος] Φαρμ(οῦθι) ιϛ20

Pharmouthi 21 (BGU 4 1170i, l. 16)
(ἔτους) κ Καίσαρος Φαρμο(ῦθι) κα

Pharmouthi 22 (BGU 4 1170iv, l. 60)
(ἔτους) κ Καίσαρος Φαρμο(ῦθι) κβ

Pharmouthi (BGU 4 1173, l. 7-8)
τῷ [καὶ] εἰκοστῷ ἔτ[ει] [Καί]σ̣[α]-[ρος] Φαρμοῦθι

Pachons 9 (BGU 4 1154 1, l. 40)
(ἔτους) κ Καίσαρος Π̣α̣χ̣ὼ̣ν̣ θ̣

Pachons 1 (BGU 4 1171, l. 44)
(ἔτους) κ Καίσαρος Παχὼν α

Pachons 2 (BGU 16 2623 1, l. 14)
(ἔτους) κ Καίσα(ρος) Παχὼν β̅

Hathyr (BGU 4 1155, l. 7)
τῷ ἐνεστῶτι κ̣ (ἔτει) Καίσα[ρ]ος Ἁ̣θ̣[ὺρ]