GODOT Detail View

https://godot.date/id/ji4A23UjQ5grzxmu76tMgC   Copy URI to clipboard  

Calendar Date Information

Attestations

BGU 3 985, l. 1-3:
[ἔτους] [ὀγδ]όου Αὐτοκράτορος Καίσα[ρος] [Τραϊανοῦ] Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ μην[ὸς]
     Contributor: Trismegistos (Depauw/Verreth) (last update: 2019-03-29)