GODOT Detail View

https://godot.date/id/fWG7vzAwPDFwSzinb9NRob   Copy URI to clipboard  

Calendar Date Information

Attestations

BGU 3 713 1, l. 41-44:
μηνὶ Νερο̣νί[ῳ] [τοῦ] [ἐν]εστο͂τος β̣ (ἔτους) Τιβερίου Κρατίου [Καίσαρος] [Σεβαστοῦ] [Γερμ]ανικοῦ Α[ὐτοκράτο]-[ρος]
     Contributor: Trismegistos (Depauw/Verreth) (last update: 2019-03-29)

BGU 3 713 1, l. 26-28:
ἐν μενὶ Νε[ρω]ν̣είου τοῦ ἐ[νεσ]τῶτος [β] [(ἔτους)] Τιβερίου Κρατί[ο]υ Καίσαρος Σ[ε]βασ[το]ῦ Γερμανι[κοῦ] [Αὐτ]οκράτωρα
     Contributor: Trismegistos (Depauw/Verreth) (last update: 2019-03-29)