GODOT Detail View

https://godot.date/id/K4kJUFbcNjmRxxGMVzLJEU   Copy URI to clipboard  

Calendar Date Information

Attestations

None

Attested Dates in this Period

Mecheir (BGU 12 2208 1, l. 18-19)
ἐν [τῷ] [Μ]εχεὶρ μηνὶ τῆς παρούσης τρ̣[ίτ]η̣ς̣ ἰνδ(ικτίονος)

Pauni 8 (BGU 1 314, l. 19-20)
τῇ ὀγδόῃ τοῦ εἰσιόντος μηνὸς Παῦνι τῆς παρούσ(ης) τρίτης ἰν(δικτίωνος)

Pauni 16 (BGU 2 367 1, l. 4)
Παῦνι ιϛ τέλει τρ̣[ίτ]ης ἰν(δικτίωνος)

Pauni 2 (BGU 17 2714 1, l. 4)
Παῦνι β γ ἰνδ(ικτιῶνος)

Pauni 29 (BGU 19 2796, l. 3)
Παῦν(ι) κθ ἰνδ(ικτίονος) τρίτ(ης)

Thoth 30 (BGU pal 8 1149, l. 6)
μη(νὶ) Θὼθ λ γ ἰνδ(ικτίονος)

Phamenoth 8 (BGU 17 2698 1, l. 48)
Φαμ(ενὼ)θ η ἰ(ν)δ(ικτιῶνος) γ̣

Epeiph 15 (BGU 17 2711 1, l. 4)
Ἐπὶφ ιε τρίτης ϊνδικ(τιονος)